4 Dingen die u moet weten over douane en naleving van wet- en regelgeving

Wanneer u het land verlaat en op vakantie gaat naar het buitenland, familie en vrienden bezoekt, of uitsluitend voor zakelijke doeleinden, op de terugweg naar het land na het passeren van de paspoort controle je wordt begroet door één persoon. Hij heeft een paar vragen voor je, zoals waar je vandaan komt, heb je iets te melden en hij controleert even wat je bij je hebt of in de auto waarin je reist. een verboden item, laat hij je verder reizen. Deze persoon is een vertegenwoordiger van de douane en is door de staat en zijn autoriteiten in die functie aangesteld.

Vandaag zullen we ons concentreren op dit onderwerp, dwz gebruiken en alles wat daarmee samenhangt, wat is hun rol en functie van de staat, wat ze reguleren en alles wat je erover moet weten.

Wat is de douaneadministratie?

Bron: akipress.com

De douane als organisatie bestaat voor het enige doel, het primaire doel is om alles te reguleren wat wordt geïmporteerd en doorgevoerd binnen de grenzen van het land waar het is gevestigd. Van objecten tot dieren, het heeft het recht en de plicht om elke binnenkomst van objecten in het land te controleren en te controleren. Iedereen die zich bezighoudt met de in- en uitvoer van goederen moet goed op de hoogte zijn van het beleid van het land waarnaar hij diezelfde goederen vervoert.

Daarnaast zullen we enkele belangrijke dingen delen die cruciaal zijn voor alle gewone burgers, maar ook voor bedrijven die goederen internationaal overdragen. Dit is het moment om kennis te maken met enkele douanewetten die u voorheen niet kende.

Dus laten we beginnen.

1. Elk land heeft wetten die douaneactiviteiten regelen

Bron: pinterest

Zoals we hebben vermeld, wordt de douaneadministratie door de staat in een positie gebracht en ontvangt ze alle nodige aanwijzingen vanaf de hoogste top. Elk land heeft verschillende wetten die douaneactiviteiten regelen. Natuurlijk, in strijd met enkele van de wetten die door deze organisatie zijn opgesteld, moeten enkele passende sancties en straffen van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld geld binnenbrengt met een hogere waarde dan door de staat is toegestaan, is de douane verplicht om het teveel aan geld dat u heeft overschreden in beslag te nemen. Ook als het gaat om het importeren van goederen uit andere landen, in het geval van goederen die niet mogen worden geïmporteerd of waarvoor u niet over de benodigde documenten beschikt om ze in hetzelfde land in te voeren, hebben douanebeambten het recht om uw transport stop te zetten en om de dingen die je overbrengt weg te nemen.

2. Elk land heeft zijn importbeleid:

Bron: weforum.org

Het beleid ten aanzien van geïmporteerde goederen is in de meeste landen in principe hetzelfde, maar sommige handelingen verschillen. Bij het importeren van goederen brengt de douane u een bepaald bedrag aan rechten en belastingen in rekening op grond van de regelgeving die wordt gereguleerd. Buitenlandse goederen kunnen alleen in het land worden ingevoerd via douanegrensovergangen, op een moment dat ze open zijn voor handel. Alle goederen die onder een douaneregeling vallen, moeten gedekt zijn door een douaneaangifte die schriftelijk, in elektronische vorm of mondeling kan worden ingediend, waarbij de persoon in het bezit van de goederen verzoekt om onder een douaneregeling te worden geplaatst.

3. Sommige goederen zijn toegestaan ​​voor invoer en sommige zijn niet toegestaan ​​voor invoer

In welk land u ook goederen wilt importeren, op de officiële website van de Douane vindt u alles wat wel en niet mag worden ingevoerd. Op hun officiële website worden bijvoorbeeld artikelen weergegeven die in sommige landen niet mogen worden geïmporteerd, evenals de hoeveelheid die acceptabel is om door het land te worden vervoerd. Als voorbeeld kunnen we er een paar noemen. De invoer van alcohol en sigaretten is strikt gereguleerd in hoeveelheden, u mag bijvoorbeeld maar één doos sigaretten ergens meenemen en in sommige landen mag u maximaal 200 sigaretten of ongeveer 10 dozen meenemen. Het is ten strengste verboden om wapens in landen te importeren, evenals items van historisch belang. Als u dieren wilt vervoeren, moet u over de nodige documenten beschikken waarmee ze over de grens kunnen worden vervoerd, terwijl sommige uitgestorven soorten ten strengste verboden zijn om te importeren. Als u een bedrijf heeft dat handel drijft op vestigingen in de VS, raden we u aan contact op te nemen met: customesq.com, wiens advocaten gespecialiseerd zijn in douaneoperaties op deze gebieden. Als u zich zorgen maakt of meer wilt weten over het douanebeleid van de VS, vraag dan onmiddellijk om hun hulp en overleg met hen.

4. Het bedrag van de douaneprijs voor verschillende soorten goederen is anders

Bron:gerlach-customs.com

Elke grondstof is onderworpen aan douane-inklaring en er is een ander tarief voor elk goed. Het douanetarief is een instrument dat goederen voor invoer of uitvoer indeelt volgens de wet waaraan dit tarief is onderworpen. Dit tarief wijzigt jaarlijks onder wijzigingen van een hogere rechtspersoon waaraan het onderworpen is. De douanekosten die in de douaneregeling moeten worden betaald, zijn afhankelijk van veel factoren, zoals het land van herkomst van de goederen, de hoeveelheid invoer, de waarde van de goederen die douane zijn, dwz de aankoopwaarde waartegen het is gekocht en dergelijke. Om de douaneprocedure met succes af te ronden, kunt u echter de hulp inroepen van een professional, een douane-expediteur die u kennis zal laten maken met alle terminologie en alle noodzakelijke feiten die u tijdens het proces van de procedure moet weten. De makelaar kan u aanwijzingen geven voor alle documenten die u nodig heeft bij de inklaring en voor de douanetarieven die u bij de invoer moet betalen.

De douane speelt een grote rol in het import- en exportproces en bij alle goederen die door een land worden vervoerd. Met de hulp van douanebeambten kunnen criminele activiteiten zoals de invoer van illegale stoffen, wapens, witwassen van geld, illegale handel in verboden soorten en namaakgoederen en nog veel meer kunnen worden voorkomen. Deze organisatie kan met behulp van een aantal van haar beleid en procedures de goederenstroom in het land reguleren. En de organisatie doet het zowel voor het welzijn van de staat als voor het welzijn van de bewoners erin.